Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_guid ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
comment_guid ( $comment_id = null )
Parametry:
  • (int|WP_Comment) $comment_id Optional comment object or id. Defaults to global comment object.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the feed GUID for the current comment.Źródło

function comment_guid( $comment_id = null ) {
	echo esc_url( get_comment_guid( $comment_id ) );
}