Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_text_rss ›

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
comment_text_rss ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the current comment content for use in the feeds.Źródło

function comment_text_rss() {
	$comment_text = get_comment_text();
	/**
	 * Filters the current comment content for use in a feed.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $comment_text The content of the current comment.
	 */
	$comment_text = apply_filters( 'comment_text_rss', $comment_text );
	echo $comment_text;
}