Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_rss ›

Od1.5.0
Przestarzały2.2.0
comments_rss ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Return link to the post RSS feed.Źródło

function comments_rss() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.2.0', 'get_post_comments_feed_link()' );
	return esc_url( get_post_comments_feed_link() );
}