wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_rss_link › WordPress Function

Od1.0.1
Przestarzały2.5.0
comments_rss_link ( $link_text = 'Comments RSS' )
Parametry:
  • (string) $link_text
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'Comments RSS'
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Print RSS comment feed link.Źródło

function comments_rss_link($link_text = 'Comments RSS') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'post_comments_feed_link()' );
	post_comments_feed_link($link_text);
}