Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_link ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
comments_link ( $deprecated = '', $deprecated_2 = '' )
Parametry: (2)
  • (string) $deprecated Not Used.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
  • (string) $deprecated_2 Not Used.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the link to the current post comments.Źródło

function comments_link( $deprecated = '', $deprecated_2 = '' ) {
	if ( ! empty( $deprecated ) ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '0.72' );
	}
	if ( ! empty( $deprecated_2 ) ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '1.3.0' );
	}
	echo esc_url( get_comments_link() );
}