wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_link_feed › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
comments_link_feed ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Outputs the link to the comments for the current post in an XML safe way.Źródło

function comments_link_feed() {
	/**
	 * Filters the comments permalink for the current post.
	 *
	 * @since 3.6.0
	 *
	 * @param string $comment_permalink The current comment permalink with
	 *                 '#comments' appended.
	 */
	echo esc_url( apply_filters( 'comments_link_feed', get_comments_link() ) );
}