Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_id_fields ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
comment_id_fields ( $id = 0 )
Parametry:
  • (int) $id Optional. Post ID. Default current post ID.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:

Output hidden input HTML for replying to comments.Źródło

function comment_id_fields( $id = 0 ) {
	echo get_comment_id_fields( $id );
}