wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_id_fields › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_comment_id_fields ( $post = null )
Parametry:
 • (int|WP_Post|null) $post Optional. The post the comment is being displayed for. Defaults to the current global post.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
Powrót:
 • (string) Hidden input HTML for replying to comments.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 6.2.0

Retrieves hidden input HTML for replying to comments.Źródło

function get_comment_id_fields( $post = null ) {
	$post = get_post( $post );
	if ( ! $post ) {
		return '';
	}

	$post_id   = $post->ID;
	$reply_to_id = _get_comment_reply_id( $post_id );

	$comment_id_fields = "<input type='hidden' name='comment_post_ID' value='$post_id' id='comment_post_ID' />\n";
	$comment_id_fields .= "<input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='$reply_to_id' />\n";

	/**
	 * Filters the returned comment ID fields.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param string $comment_id_fields The HTML-formatted hidden ID field comment elements.
	 * @param int  $post_id      The post ID.
	 * @param int  $reply_to_id    The ID of the comment being replied to.
	 */
	return apply_filters( 'comment_id_fields', $comment_id_fields, $post_id, $reply_to_id );
}