Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.next_comments_link ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
next_comments_link ( $label = '', $max_page = 0 )
Parametry: (2)
  • (string) $label Optional. Label for link text. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
  • (int) $max_page Optional. Max page. Default 0.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the link to the next comments page.Źródło

function next_comments_link( $label = '', $max_page = 0 ) {
	echo get_next_comments_link( $label, $max_page );
}