wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_reply_link › WordPress Function

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
comment_reply_link ( $args = array(), $comment = null, $post = null )
Parametry: (3)
 • (array) $args Optional. Override default options. Default empty array.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
 • (int|WP_Comment) $comment Optional. Comment being replied to. Default current comment.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
 • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or WP_Post object the comment is going to be displayed on. Default current post.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the HTML content for reply to comment link.Źródło

function comment_reply_link( $args = array(), $comment = null, $post = null ) {
	echo get_comment_reply_link( $args, $comment, $post );
}