Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_reply_link ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
post_reply_link ( $args = array(), $post = null )
Parametry: (2)
  • (array) $args Optional. Override default options,
    Wymagane: Nie
    Domyślny: array()
  • (int|WP_Post) $post Post ID or WP_Post object the comment is going to be displayed on. Default current post.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the HTML content for reply to post link.Źródło

function post_reply_link( $args = array(), $post = null ) {
	echo get_post_reply_link( $args, $post );
}