Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.cancel_comment_reply_link ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
cancel_comment_reply_link ( $text = '' )
Parametry:
  • (string) $text Optional. Text to display for cancel reply link. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Display HTML content for cancel comment reply link.Źródło

function cancel_comment_reply_link( $text = '' ) {
	echo get_cancel_comment_reply_link( $text );
}