Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_text ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_comment_text ( $comment_ID = 0, $args = array() )
Parametry: (2)
 • (int|WP_Comment) $comment_ID WP_Comment or ID of the comment for which to get the text. Default current comment.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (array) $args Optional. An array of arguments. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Zobacz:
 • Walker_Comment::comment()
Powrót:
 • (string) The comment content.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.4.0

Retrieve the text of the current comment.Źródło

function get_comment_text( $comment_ID = 0, $args = array() ) {
	$comment = get_comment( $comment_ID );

	/**
	 * Filters the text of a comment.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @see Walker_Comment::comment()
	 *
	 * @param string   $comment_content Text of the comment.
	 * @param WP_Comment $comment     The comment object.
	 * @param array   $args      An array of arguments.
	 */
	return apply_filters( 'get_comment_text', $comment->comment_content, $comment, $args );
}