Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_meta ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
get_comment_meta ( $comment_id, $key = '', $single = false )
Parametry: (3)
 • (int) $comment_id Comment ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $key Optional. The meta key to retrieve. By default, returns data for all keys.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (bool) $single Whether to return a single value.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Linki:
Powrót:
 • (mixed) Will be an array if $single is false. Will be value of meta data field if $single is true.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve comment meta field for a comment.Źródło

function get_comment_meta( $comment_id, $key = '', $single = false ) {
	return get_metadata( 'comment', $comment_id, $key, $single );
}