wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_commentdata › WordPress Function

Od0.71
Przestarzały2.7.0
get_commentdata ( $comment_id, $no_cache = 0, $include_unapproved = false )
Parametry: (3)
 • (int) $comment_id The ID of the comment
  Wymagane: Tak
 • (int) $no_cache Whether to use the cache (cast to bool)
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (bool) $include_unapproved Whether to include unapproved comments
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Zobacz:
Powrót:
 • (array) The comment data
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve an array of comment data about comment $comment_id.Źródło

function get_commentdata( $comment_id, $no_cache = 0, $include_unapproved = false ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.7.0', 'get_comment()' );
	return get_comment($comment_id, ARRAY_A);
}