Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_comment_meta ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
add_comment_meta ( $comment_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false )
Parametry: (4)
 • (int) $comment_id Comment ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Metadata name.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $meta_value Metadata value.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $unique Optional, default is false. Whether the same key should not be added.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Linki:
Powrót:
 • (int|bool) Meta ID on success, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Add meta data field to a comment.Źródło

function add_comment_meta( $comment_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false ) {
	return add_metadata( 'comment', $comment_id, $meta_key, $meta_value, $unique );
}