Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_comment_meta ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
update_comment_meta ( $comment_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value = '' )
Parametry: (4)
 • (int) $comment_id Comment ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Metadata key.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $meta_value Metadata value.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $prev_value Optional. Previous value to check before removing.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Linki:
Powrót:
 • (int|bool) Meta ID if the key didn't exist, true on successful update, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Update comment meta field based on comment ID.

Use the $prev_value parameter to differentiate between meta fields with the same key and comment ID.

If the meta field for the comment does not exist, it will be added.Źródło

function update_comment_meta( $comment_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value = '' ) {
	return update_metadata( 'comment', $comment_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value );
}