Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_type ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_comment_type ( $comment_ID = 0 )
Parametry:
 • (int|WP_Comment) $comment_ID Optional. WP_Comment or ID of the comment for which to get the type. Default current comment.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Powrót:
 • (string) The comment type.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.4.0

Retrieve the comment type of the current comment.Źródło

function get_comment_type( $comment_ID = 0 ) {
	$comment = get_comment( $comment_ID );
	if ( '' == $comment->comment_type ) {
		$comment->comment_type = 'comment';
	}

	/**
	 * Filters the returned comment type.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 * @since 4.1.0 The `$comment_ID` and `$comment` parameters were added.
	 *
	 * @param string   $comment_type The type of comment, such as 'comment', 'pingback', or 'trackback'.
	 * @param int    $comment_ID  The comment ID.
	 * @param WP_Comment $comment   The comment object.
	 */
	return apply_filters( 'get_comment_type', $comment->comment_type, $comment->comment_ID, $comment );
}