Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_author_rss ›

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
comment_author_rss ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the current comment author in the feed.Źródło

function comment_author_rss() {
	echo get_comment_author_rss();
}