Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_author_ip ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
comment_author_ip ( $comment_ID = 0 )
Parametry:
  • (int|WP_Comment) $comment_ID Optional. WP_Comment or the ID of the comment for which to print the author's IP address. Default current comment.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0

Display the IP address of the author of the current comment.Źródło

function comment_author_IP( $comment_ID = 0 ) { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionNameInvalid
	echo esc_html( get_comment_author_IP( $comment_ID ) );
}