Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_author_ip ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_comment_author_ip ( $comment_ID = 0 )
Parametry:
 • (int|WP_Comment) $comment_ID Optional. WP_Comment or the ID of the comment for which to get the author's IP address. Default current comment.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Powrót:
 • (string) Comment author's IP address.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.4.0

Retrieve the IP address of the author of the current comment.Źródło

function get_comment_author_IP( $comment_ID = 0 ) { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionNameInvalid
	$comment = get_comment( $comment_ID );

	/**
	 * Filters the comment author's returned IP address.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 * @since 4.1.0 The `$comment_ID` and `$comment` parameters were added.
	 *
	 * @param string   $comment_author_IP The comment author's IP address.
	 * @param int    $comment_ID    The comment ID.
	 * @param WP_Comment $comment      The comment object.
	 */
	return apply_filters( 'get_comment_author_IP', $comment->comment_author_IP, $comment->comment_ID, $comment ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.NotLowercase
}