Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_author_url ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_comment_author_url ( $comment_ID = 0 )
Parametry:
 • (int|WP_Comment) $comment_ID Optional. WP_Comment or the ID of the comment for which to get the author's URL. Default current comment.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Powrót:
 • (string) Comment author URL.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.4.0

Retrieve the url of the author of the current comment.Źródło

function get_comment_author_url( $comment_ID = 0 ) {
	$comment = get_comment( $comment_ID );
	$url   = '';
	$id   = 0;
	if ( ! empty( $comment ) ) {
		$author_url = ( 'http://' == $comment->comment_author_url ) ? '' : $comment->comment_author_url;
		$url    = esc_url( $author_url, array( 'http', 'https' ) );
		$id     = $comment->comment_ID;
	}

	/**
	 * Filters the comment author's URL.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 * @since 4.1.0 The `$comment_ID` and `$comment` parameters were added.
	 *
	 * @param string   $url    The comment author's URL.
	 * @param int    $comment_ID The comment ID.
	 * @param WP_Comment $comment  The comment object.
	 */
	return apply_filters( 'get_comment_author_url', $url, $id, $comment );
}