wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_author_link › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_comment_author_link ( $comment_id = 0 )
Parametry:
 • (int|WP_Comment) $comment_id Optional. WP_Comment or the ID of the comment for which to get the author's link. Default current comment.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Powrót:
 • (string) The comment author name or HTML link for author's URL.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.4.0

Retrieves the HTML link to the URL of the author of the current comment.

Both get_comment_author_url() and get_comment_author() rely on get_comment(), which falls back to the global comment variable if the $comment_id argument is empty.


Źródło

function get_comment_author_link( $comment_id = 0 ) {
	$comment = get_comment( $comment_id );

	$comment_id = ! empty( $comment->comment_ID ) ? $comment->comment_ID : (string) $comment_id;

	$comment_author_url = get_comment_author_url( $comment );
	$comment_author   = get_comment_author( $comment );

	if ( empty( $comment_author_url ) || 'http://' === $comment_author_url ) {
		$comment_author_link = $comment_author;
	} else {
		$rel_parts = array( 'ugc' );
		if ( ! wp_is_internal_link( $comment_author_url ) ) {
			$rel_parts = array_merge(
				$rel_parts,
				array( 'external', 'nofollow' )
			);
		}

		/**
		 * Filters the rel attributes of the comment author's link.
		 *
		 * @since 6.2.0
		 *
		 * @param string[]  $rel_parts An array of strings representing the rel tags
		 *               which will be joined into the anchor's rel attribute.
		 * @param WP_Comment $comment  The comment object.
		 */
		$rel_parts = apply_filters( 'comment_author_link_rel', $rel_parts, $comment );

		$rel = implode( ' ', $rel_parts );
		$rel = esc_attr( $rel );
		// Empty space before 'rel' is necessary for later sprintf().
		$rel = ! empty( $rel ) ? sprintf( ' rel="%s"', $rel ) : '';

		$comment_author_link = sprintf(
			'<a href="%1$s" class="url"%2$s>%3$s</a>',
			$comment_author_url,
			$rel,
			$comment_author
		);
	}

	/**
	 * Filters the comment author's link for display.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 * @since 4.1.0 The `$comment_author` and `$comment_id` parameters were added.
	 *
	 * @param string $comment_author_link The HTML-formatted comment author link.
	 *                  Empty for an invalid URL.
	 * @param string $comment_author   The comment author's username.
	 * @param string $comment_id     The comment ID as a numeric string.
	 */
	return apply_filters( 'get_comment_author_link', $comment_author_link, $comment_author, $comment_id );
}