Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_author_link ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
comment_author_link ( $comment_ID = 0 )
Parametry:
  • (int|WP_Comment) $comment_ID Optional. WP_Comment or the ID of the comment for which to print the author's link. Default current comment.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0

Display the html link to the url of the author of the current comment.Źródło

function comment_author_link( $comment_ID = 0 ) {
	echo get_comment_author_link( $comment_ID );
}