Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_author_url ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
comment_author_url ( $comment_ID = 0 )
Parametry:
  • (int|WP_Comment) $comment_ID Optional. WP_Comment or the ID of the comment for which to print the author's URL. Default current comment.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0

Display the url of the author of the current comment.Źródło

function comment_author_url( $comment_ID = 0 ) {
	$comment    = get_comment( $comment_ID );
	$author_url = get_comment_author_url( $comment );

	/**
	 * Filters the comment author's URL for display.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 * @since 4.1.0 The `$comment_ID` parameter was added.
	 *
	 * @param string $author_url The comment author's URL.
	 * @param int    $comment_ID The comment ID.
	 */
	echo apply_filters( 'comment_url', $author_url, $comment->comment_ID );
}