Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_text ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_comment_text', $comment->comment_content, $comment, $args )
Parametry: (3)
  • (string) $comment_content Text of the comment.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Comment) $comment The comment object.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of arguments.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • Walker_Comment::comment()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the text of a comment.

Źródło

return apply_filters( 'get_comment_text', $comment->comment_content, $comment, $args );