Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_date ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_comment_date', $date, $d, $comment )
Parametry: (3)
  • (string|int) $date Formatted date string or Unix timestamp.
    Wymagane: Tak
  • (string) $d The format of the date.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Comment) $comment The comment object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the returned comment date.

Źródło

return apply_filters( 'get_comment_date', $date, $d, $comment );