Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_time ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_comment_time', $date, $d, $gmt, $translate, $comment )
Parametry: (5)
 • (string|int) $date The comment time, formatted as a date string or Unix timestamp.
  Wymagane: Tak
 • (string) $d Date format.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $gmt Whether the GMT date is in use.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $translate Whether the time is translated.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Comment) $comment The comment object.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the returned comment time.

Źródło

return apply_filters( 'get_comment_time', $date, $d, $gmt, $translate, $comment );