Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_excerpt ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_comment_excerpt', $excerpt, $comment->comment_ID, $comment )
Parametry: (3)
  • (string) $excerpt The comment excerpt text.
    Wymagane: Tak
  • (int) $comment_ID The comment ID.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Comment) $comment The comment object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the retrieved comment excerpt.

Źródło

return apply_filters( 'get_comment_excerpt', $excerpt, $comment->comment_ID, $comment );