Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_excerpt ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_excerpt', apply_filters( 'get_the_excerpt', $post->post_excerpt, $post )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$excerpt         = apply_filters( 'the_excerpt', apply_filters( 'get_the_excerpt', $post->post_excerpt, $post ) );