Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_excerpt ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
the_excerpt ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the post excerpt.Źródło

function the_excerpt() {

	/**
	 * Filters the displayed post excerpt.
	 *
	 * @since 0.71
	 *
	 * @see get_the_excerpt()
	 *
	 * @param string $post_excerpt The post excerpt.
	 */
	echo apply_filters( 'the_excerpt', get_the_excerpt() );
}