Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_excerpt_rss ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
the_excerpt_rss ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the post excerpt for the feed.Źródło

function the_excerpt_rss() {
	$output = get_the_excerpt();
	/**
	 * Filters the post excerpt for a feed.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 *
	 * @param string $output The current post excerpt.
	 */
	echo apply_filters( 'the_excerpt_rss', $output );
}