wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_excerpt_embed › WordPress Function

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
the_excerpt_embed ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the post excerpt for the embed template.

Intended to be used in 'The Loop'.


Źródło

function the_excerpt_embed() {
	$output = get_the_excerpt();

	/**
	 * Filters the post excerpt for the embed template.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param string $output The current post excerpt.
	 */
	echo apply_filters( 'the_excerpt_embed', $output );
}