Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_excerpt ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_excerpt', $post->post_excerpt )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/post-template.php

Źródło

$excerpt = apply_filters( 'the_excerpt', $post->post_excerpt );