Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_excerpt ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_excerpt', $comment_excerpt, $comment->comment_ID )
Parametry: (2)
  • (string) $comment_excerpt The comment excerpt text.
    Wymagane: Tak
  • (int) $comment_ID The comment ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment excerpt for display.

Źródło

echo apply_filters( 'comment_excerpt', $comment_excerpt, $comment->comment_ID );