Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_excerpt ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
comment_excerpt ( $comment_ID = 0 )
Parametry:
 • (int|WP_Comment) $comment_ID WP_Comment or ID of the comment for which to print the excerpt. Default current comment.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.4.0

Display the excerpt of the current comment.Źródło

function comment_excerpt( $comment_ID = 0 ) {
	$comment     = get_comment( $comment_ID );
	$comment_excerpt = get_comment_excerpt( $comment );

	/**
	 * Filters the comment excerpt for display.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 * @since 4.1.0 The `$comment_ID` parameter was added.
	 *
	 * @param string $comment_excerpt The comment excerpt text.
	 * @param int  $comment_ID   The comment ID.
	 */
	echo apply_filters( 'comment_excerpt', $comment_excerpt, $comment->comment_ID );
}