Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_post ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'comment_post', $comment_ID, $commentdata['comment_approved'], $commentdata )
Parametry: (3)
  • (int) $comment_ID The comment ID.
    Wymagane: Tak
  • (int|string) $comment_approved 1 if the comment is approved, 0 if not, 'spam' if spam.
    Wymagane: Tak
  • (array) $commentdata Comment data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after a comment is inserted into the database.

Źródło

do_action( 'comment_post', $comment_ID, $commentdata['comment_approved'], $commentdata );