Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_comment_on_post ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'pre_comment_on_post', $comment_post_ID )
Parametry:
  • (int) $comment_post_ID Post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before a comment is posted.

Źródło

do_action( 'pre_comment_on_post', $comment_post_ID );