Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_comment_approved ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_comment_approved', $approved, $commentdata )
Parametry: (2)
  • (int|string|WP_Error) $approved The approval status. Accepts 1, 0, 'spam' or WP_Error.
    Wymagane: Tak
  • (array) $commentdata Comment data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a comment's approval status before it is set.

Źródło

$approved = apply_filters( 'pre_comment_approved', $approved, $commentdata );