Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_comment_author_name ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_comment_author_name', $_COOKIE[ 'comment_author_' . COOKIEHASH ] )
Parametry:
 • (string) $author_cookie The comment author name cookie.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment author's name cookie before it is set.

When this filter hook is evaluated in wp_filter_comment(), the comment author's name string is passed.

Źródło

$comment_author              = apply_filters( 'pre_comment_author_name', $_COOKIE[ 'comment_author_' . COOKIEHASH ] );