Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_author_email ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_comment_author_email', $comment->comment_author_email, $comment->comment_ID, $comment )
Parametry: (3)
  • (string) $comment_author_email The comment author's email address.
    Wymagane: Tak
  • (int) $comment_ID The comment ID.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Comment) $comment The comment object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment author's returned email address.

Źródło

return apply_filters( 'get_comment_author_email', $comment->comment_author_email, $comment->comment_ID, $comment );