Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment_author_link ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_comment_author_link', $return, $author, $comment->comment_ID )
Parametry: (3)
  • (string) $return The HTML-formatted comment author link. Empty for an invalid URL.
    Wymagane: Tak
  • (string) $author The comment author's username.
    Wymagane: Tak
  • (int) $comment_ID The comment ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment author's link for display.

Źródło

return apply_filters( 'get_comment_author_link', $return, $author, $comment->comment_ID );