Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_comment_author_email ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_comment_author_email', $_COOKIE[ 'comment_author_email_' . COOKIEHASH ] )
Parametry:
 • (string) $author_email_cookie The comment author email cookie.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment author's email cookie before it is set.

When this filter hook is evaluated in wp_filter_comment(), the comment author's email string is passed.

Źródło

$comment_author_email              = apply_filters( 'pre_comment_author_email', $_COOKIE[ 'comment_author_email_' . COOKIEHASH ] );