Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_comment_author_url ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_comment_author_url', $_COOKIE[ 'comment_author_url_' . COOKIEHASH ] )
Parametry:
 • (string) $author_url_cookie The comment author URL cookie.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment author's URL cookie before it is set.

When this filter hook is evaluated in wp_filter_comment(), the comment author's URL string is passed.

Źródło

$comment_author_url              = apply_filters( 'pre_comment_author_url', $_COOKIE[ 'comment_author_url_' . COOKIEHASH ] );