Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_comment_content ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_comment_content', $commentdata['comment_content'] )
Parametry:
  • (string) $comment_content The comment content.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment content before it is set.

Źródło

$commentdata['comment_content'] = apply_filters( 'pre_comment_content', $commentdata['comment_content'] );