Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_comment_user_agent ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_comment_user_agent', ( isset( $commentdata['comment_agent'] )
Parametry:
  • (string) $comment_agent The comment author's browser user agent.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment author's browser user agent before it is set.

Źródło

$commentdata['comment_agent'] = apply_filters( 'pre_comment_user_agent', ( isset( $commentdata['comment_agent'] ) ? $commentdata['comment_agent'] : '' ) );