Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_per_page ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comments_per_page', $comments_per_page, $comment_status )
Parametry: (2)
  • (int) $comments_per_page The number of comments to list per page.
    Wymagane: Tak
  • (string) $comment_status The comment status name. Default 'All'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the number of comments listed per page in the comments list table.

Źródło

return apply_filters( 'comments_per_page', $comments_per_page, $comment_status );