Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_number ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
comments_number ( $zero = false, $one = false, $more = false, $deprecated = '' )
Parametry: (4)
 • (string) $zero Optional. Text for no comments. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (string) $one Optional. Text for one comment. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (string) $more Optional. Text for more than one comment. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (string) $deprecated Not used.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the language string for the number of comments the current post has.Źródło

function comments_number( $zero = false, $one = false, $more = false, $deprecated = '' ) {
	if ( ! empty( $deprecated ) ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '1.3.0' );
	}
	echo get_comments_number_text( $zero, $one, $more );
}