Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comments_number ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_comments_number ( $post_id = 0 )
Parametry:
 • (int|WP_Post) $post_id Optional. Post ID or WP_Post object. Default is the global `$post`.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Powrót:
 • (string|int) If the post exists, a numeric string representing the number of comments the post has, otherwise 0.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the amount of comments a post has.Źródło

function get_comments_number( $post_id = 0 ) {
	$post = get_post( $post_id );

	if ( ! $post ) {
		$count = 0;
	} else {
		$count  = $post->comment_count;
		$post_id = $post->ID;
	}

	/**
	 * Filters the returned comment count for a post.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string|int $count  A string representing the number of comments a post has, otherwise 0.
	 * @param int    $post_id Post ID.
	 */
	return apply_filters( 'get_comments_number', $count, $post_id );
}