Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_open ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comments_open', $open, $post_id )
Parametry: (2)
  • (bool) $open Whether the current post is open for comments.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id The post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the current post is open for comments.

Źródło

return apply_filters( 'comments_open', $open, $post_id );